город Астана/Astana city Irányítószámok

город Астана/Astana city (Kazahsztán) Irányítószámok (116 darab). город Астана/Astana city GPS koordináták: 51.155,71.428 .


город Астана/Astana city (116) Kattintson a város kezdőbetűjére:
A (22) B (1) G (3) N (1) R (1) S (1) T (1) V (2)